Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Taranartos

Art 1: Bij bestelling worden de verkoopsvoorwaarden aanvaard ook wordt geacht dat de algemene voorwaarden zijn gelezen en goedgekeurd. Ter herinnering zal deze ook per Email worden verstuurd naar de klant. Een bestelling is pas definitief na betaling van de volledige aankoopsom.

Art 2: Na het plaatsen van een bestelling kan men ten alle tijden contact betalen ter kantoren of per storting op het bankrekening nummer van Taranartos. Dit uiterlijk binnen de 8 dagen na het ontvangen van de bevestigingsmail.

Art 3: Vanaf ontvangst van de goederen ligt de verantwoordelijkheid van de aangekochte goederen bij de klant.
Als klant krijgt u altijd het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht spreekt van volgende argumentatie.
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave ven redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in ontvangst krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen,moet u ons , Kristof Denaghel, Ermietshoek 29 , 8480 Ichtegem, met emailadres   via een ondubbelzinnige verklaring (vb via post, of email) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping invullen , maar bent hiertoe niet verplicht. http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
In geval van herroeping op de overeenkomst, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons gevonden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd: in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Art 4: Voor wat betreft wettelijke waarborg, is de wet van 1/09/2004 , bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, van toepassing.

Art 5: Taranartos verbindt zich ertoe, wanneer een product niet in stock is, deze binnen de 30 dagen te kunnen leveren, gelet dat er geen overmacht van derden is. Mocht hierdoor een levering in het gedrang komen en de klant kan dit bewijzen wordt de kostprijs integraal teruggestort aan de klant.

Art 6: Prijzen op de website zijn altijd inclusief BTW.

Art 7: Indien kortingen worden gegeven zijn deze enkel geldig op het artikel. Bijkomende kosten krijgen geen kortingen of komen niet in aanmerking voor een korting. Bijkomende kosten zijn als voorbeeld verzendingskosten.

Art 8: U kan enkel de alcoholische producten bestellen als je 18 of ouder bent. Bij twijfel vraagt Taranartos een bewijs van leeftijd te emailen naar.

Art 9: Bij verzending komt volgende tarief voor: Onder de 50 €uro dient men de verzending te vergoeden: zijnde 10 €uro. Alles boven de 50 €uro die wordt aangekocht , krijgt de verzending gratis.
Er wordt enkel verkocht in België.

Art 10 : aankopen van een cadeaubon heeft een vervaldatum van maximum 1 jaar. Deze datum is genoteerd op de cadeaubon na ontvangst van betaling.