Het medelied en Bardensang!

Het vele verzenden van flessen mede, heeft de handelaar een bevredigend gevoel. Hij kijkt vanuit zijn erf naar de komende maanden en herinnert zich de oude dagen van weleer, waar hij terugblikt naar de periode van de duistere eeuwen. Duistere eeuwen, waar een Tovenaar Bard, genaamd Taliesin zich de woordmagie eigen had gemaakt, de duistere …

Het medelied en Bardensang! Read More »